Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Het concept werkvermogen: een literatuuroverzicht van antecedenten en consequenties

Download Article:
 Download
(PDF 357.9 kb)
 
Demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzende beroepsbevolking en krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren, vragen om werknemers die goed inzetbaar zijn en blijven. Het duurzaam inzetbaar houden van personeel over de tijd is hierdoor meer dan ooit een belangrijk speerpunt geworden voor HRM. Het concept werkvermogen lijkt in dit kader mogelijkheden te bieden om het HRM-beleid in te vullen. Dit concept wordt reeds veelvuldig gebruikt in de praktijk en in de wetenschap. In dit artikel staan we daarom stil bij dit concept 'werkvermogen'. We exploreren het concept en een bijbehorend meetinstrument, de Work Ability Index (WAI). Daarnaast geven we, op basis van een systematisch literatuuronderzoek waarin 89 wetenschappelijke artikelen zijn geanalyseerd, een globaal overzicht van de belangrijkste antecedenten en consequenties van het concept werkvermogen. Deze bespreken wij op micro-, meso- en macroniveau. We sluiten af met praktische en wetenschappelijke implicaties voor de HRM-praktijk en -wetenschap.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: March 1, 2019

More about this publication?
 • Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen. Wij doen dat door het publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. Deze worden opgeslagen in een database, die het hart vormt van de website van het Tijdschrift voor HRM. De database bevat meer dan 500 items. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn toegankelijk geschreven met een populair wetenschappelijke toonzetting. Er is altijd sprake van een stevig onderzoeksfundament; soms theoretisch, veelal op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Maar altijd degelijk onderbouwd. De artikelen zijn peer reviewed. Ze zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. IngentaConnect bevat de jaargangen 21 en verder. Oudere jaargangen kunnen worden gevonden op de website van Tijdschrift voor HRM.

  Tijdschrift voor HRM bridges the gap between theory and practice, between knowledge and politics. In this way a contribution is made to professionalizing the HR practice in The Netherlands and Flanders. The articles, columns and book reviews are saved in a database that now contains more than 500 items. Most articles are written by scientists, researchers and advisors. Every article is based on research, sometimes theoretical, mostly empirical scientific research. All articles are peer reviewed. Our target group consists of HR professionals and bachelor and master students. Most of the articles are written in Dutch and have a summary in English. At IngentaConnect you can find volume 21 and further. Older volumes can be found at the website of Tijdschrift voor HRM.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Submit a Paper
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more