Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Twee dertiende-eeuwse Middelnederlandse schepenbrieven van Asse en een mogelijk dertiende-eeuwse Middelnederlandse regeling (supplement) voor de meierij van het Goed te Dikkele van de Gentse Sint-Pietersabdij

Download Article:
 Download
(HTML 31 kb)
 
or
 Download
(PDF 126.6 kb)
 
Abstract

This contribution is another addition to Maurits Gysseling’s Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I: Ambtelijke bescheiden. Den Haag, Martinus Nijhoff, 1977.

First it makes available the text of two13th-century Middle-Dutch charters of the court of aldermen of Asse, both kept by the State Archives of Belgium at Louvain (Rijksarchief van Belgiƫ te Leuven) 1.

Secondly it discusses and provides the edition of a possibly13th-century Middle-Dutch addition to the exploitation description of the demesne belonging to the abbey of Sint-Pieters at Ghent in the village of Dikkele (Zwalm, prov. East-Flanders) of the year 1250, kept by the State Archives of Belgium at Ghent (Rijksarchief van Belgiƫ te Gent) 2.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Keywords: Corpus Gysseling; Middle Dutch; text edition

Document Type: Research Article

Publication date: February 1, 2021

More about this publication?
 • Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

  Taal en Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in andere talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans en Frans.

  Taal en Tongval. Language Variation in the Low Countries is a journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics.

  Taal en Tongval welcomes contributions in Dutch, English and German. In certain cases we also consider articles in other languages, including Frisian, Afrikaans, and French.

  The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Back Issues
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more