Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access De betekenis van Jaap Dronkers en zijn werk voor de Nederlandse sociologie

Download Article:
 Download
(HTML 30.3 kb)
 
or
 Download
(PDF 113.4 kb)
 

No Abstract

No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Mark Levels is socioloog aan de Universiteit Maastricht, senioronderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en associated member van Nuffield College in Oxford. Hij onderzoekt de bedoelde en onbedoelde gevolgen van wetten en overheidsinstituties in het algemeen, en van die op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder. Zijn werk verscheen in diverse boeken en in tijdschriften als American Sociological Review, Acta Sociologica, European Sociological Review en Mens en Maatschappij. Hij is verantwoordelijk voor een aantal dataverzamelingen en is sinds kort door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek aangesteld als een van de nationaal coördinatoren van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs., Email: [email protected] 2: Rolf van der Velden is hoogleraar Onderwijs en Beroepsloopbaan bij de Universiteit Maastricht en directeur bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Hij heeft diverse (inter)nationale projecten op het gebied van de transitie van school naar werk geleid (onder meer het REFLEX project) en is een van de coördinatoren van het internationale PIAAC project. Hij is onlangs aangesteld als coördinator voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek., Email: [email protected] 3: Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University en de Open Universiteit Nederland. Hij doceert strategie en beleid voor non-profit organisaties bij TIAS, School for Business and Society. Hij is voorzitter van de stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en hij is voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer. Daarnaast is hij als adviseur en toezichthouder verbonden aan diverse publieke instellingen in het onderwijs en daarbuiten. Samen met Bram Eidhof en Mieke van Houtte redigeerde hij het recent verschenen boek Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken (Garant, 2016)., Email: [email protected]

Publication date: November 1, 2016

More about this publication?
 • Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

  Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2002-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more