Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Een streep door discriminatie?

Download Article:
 Download
(PDF 118.1 kb)
 
Seksuele opvoeding is een belangrijk maar beladen thema in de kinderopvang. Hoe geven mannelijke pedagogisch medewerkers hieraan vorm en welke knelpunten ervaren zij hierbij? Aan de hand van een topiclijst zijn mannelijke medewerkers in de kinderopvang (n = 37) ge├»nterviewd. Uit de resultaten blijkt dat de mannelijke pedagogisch medewerkers de seksuele ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk professioneel begeleiden. Zij beantwoorden vragen van kinderen en corrigeren seksueel getint gedrag indien nodig. De mannelijke pedagogisch medewerkers zijn zich sinds de Amsterdamse zedenzaak extra bewust van hun kwetsbare positie. Zij vermijden ‘risicovolle’ situaties, maar vinden tegelijkertijd dat lichamelijkheid onvermijdelijk is in hun omgang met kinderen. De mannelijke pedagogisch medewerkers hebben behoefte aan pedagogisch beleid en een praktische werkwijze rondom seksuele opvoeding.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Universiteit van Amsterdam

Publication date: December 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more