Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Rainbow warriors: Waarom leerlingen actief zijn in Gay-Straight Alliances

Download Article:
 Download
(PDF 185.8 kb)
 
School vormt voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) leerlingen vaker een onveilige schoolomgeving dan voor niet- LHBT-leerlingen. Hun psychologisch welzijn en academische prestaties lijden hieronder. Sommige leerlingen komen echter op voor elkaar via Gay-Straight Alliances (GSA’s), schoolgroepen voor LHBT-leerlingen. Het is onbekend wat maakt dat leerlingen zich op deze manier inzetten. Daarom werden in dit onderzoek kenmerken van GSA-deelnemers en motieven voor GSA-deelname verkend. Interviews met 32 leerlingen werden afgenomen. Hieruit verkregen data werden open, axiaal en selectief gecodeerd en geanalyseerd volgens principes uit de grounded theory.

Kenmerken van GSA-deelnemers waren: LHBT-vijandig gedrag als een probleem ervaren; LHBT zijn of LHBT-personen kennen; Persoonlijke affiniteit hebben met actievoeren; en Opgevoed zijn in een LHBT-steunende omgeving. Motieven voor GSA-deelname waren: Anderen willen helpen; Pesten en schelden willen stoppen; Gelijkheid nastreven; Het belangrijk vinden dat mensen zichzelf kunnen zijn; en Een steunpunt willen vormen. De resultaten zijn verwerkt in een model dat GSA-deelname verklaart.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit van Amsterdam. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Universiteit van Amsterdam

Publication date: June 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more