Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Schoolklimaat en psychische gezondheid bij seksuele minderheidsjongeren: Een studie onder Nederlandse jonge adolescenten

Download Article:
 Download
(PDF 110.4 kb)
 
Het huidige onderzoek bekeek of structurele elementen van schoolklimaat een positieve samenhang kunnen hebben met het psychisch welbevinden van seksuele minderheidsleerlingen. Hierbij werden de psychische problemen van seksuele minderheidsleerlingen vergeleken met seksuele meerderheidsleerlingen. In het bijzonder werd gekeken naar de rol van consistentie en duidelijkheid van schoolregels en verwachtingen en aandacht voor cultureel pluralisme op de school. Data werd verzameld in 2008 door middel van een computervragenlijst die op 8 middelbare scholen werd ingevuld door 513 Nederlandse leerlingen (12-15 jaar). 11% van deze leerlingen rapporteerde een bepaalde mate van aantrekking tot personen van dezelfde sekse (seksuele minderheidsleerlingen). Seksuele minderheidsleerlingen op scholen waar regels en verwachtingen als minder consistent en duidelijk werden ervaren rapporteerden significant meer angst, woede en somatisatie dan leeftijdsgenoten die niet tot een seksuele minderheid behoorden. Soortgelijke verschillen werden niet gevonden op scholen waar regels en verwachtingen als meer consistent en duidelijk werden ervaren. De resultaten laten zien dat een schoolmilieu met consistente en duidelijke regels en verwachtingen samenhangt met een beter psychisch welbevinden voor leerlingen die op grond van hun gevoelens voor hetzelfde geslacht tot een seksuele minderheid behoren. De resultaten impliceren dat seksuele minderheidsjongeren belang kunnen hebben bij structurele factoren en algemene maatregelen op school.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit van Amsterdam. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Universiteit van Amsterdam 3: Columbia University

Publication date: June 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more