Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid LHBT-jongeren op school

Download Article:
 Download
(PDF 91.3 kb)
 
In dit onderzoek werd een pilot geĆ«valueerd gericht op het verbeteren van het klimaat ten aanzien van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs. In de pilot stonden verschillende activiteiten centraal, zoals voorlichting en trainingen. De 132 deelnemende scholen werden at random ingedeeld in een experimentele en een controlegroep. 2469 basisschoolleerlingen en 9403 leerlingen in het voortgezet onderwijs vulden tijdens een voormeting (najaar 2012) en een nameting (voorjaar 2013) een vragenlijst in. Via deze effectmeting werden enkele effecten vastgesteld: in de experimentele groep werden de houdingen van basisschoolleerlingen ten aanzien van LHBT’s na de pilot positiever. In de experimentele groep voelden scholieren in het voortgezet onderwijs met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens zich na de pilot veiliger in de klas. Daarnaast werden er diepte-interviews gehouden met onder andere leerlingen en leraren op een selectie van twintig scholen. Hieruit kwam naar voren dat een persoonlijk verhaal van een ervaringsdeskundige leerlingen aan het denken kan zetten, net als wanneer klasgenoten vertellen over LHBT’s die zij kennen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke meer concrete onderdelen van interventies effectief zijn en welke niet.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Sociaal en Cultureel Planbureau. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: ZonMW 3: HagaZiekenhuis

Publication date: June 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more