Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access De moeite waard? Acceptatie van seksuele diversiteit op school en de zelfwaardering van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren

Download Article:
 Download
(PDF 154.3 kb)
 
Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren hebben een lagere mate van zelfwaardering dan heteroseksuele jongeren. Deze studie gaat in op de samenhang tussen (potentieel) protectieve homo-acceptatie factoren in de middelbare schoolcontext (zoals beoordeeld door LHB-leerlingen zelf), en de zelfwaardering van LHB-scholieren.

De studie is gebaseerd op een online survey onderzoek onder 311 middelbare scholieren uit de LHB-doelgroep. We analyseerden of de aanwezigheid van homo-acceptatie factoren op school (de homovriendelijkheid van de school, aandacht voor homo- of biseksualiteit binnen het lessenaanbod, en de steun van medeleerlingen bij het krijgen van negatieve reacties) voorspellers waren voor een hogere mate van zelfwaardering onder LHB-scholieren. Bovendien wilden we ook weten of het schooltype (VMBO, HAVO/ VWO), de associatie modereert tussen de drie homo-acceptatie factoren en de zelfwaardering van LHB-leerlingen.

De resultaten tonen dat indien LHB-jongeren steun krijgen van een medeleerling wanneer zij gepest worden vanwege hun seksuele voorkeur, dit samenhangt met een hogere mate van zelfwaardering- ongeacht het schooltype dat zij volgen. De moderatie analyses wijzen uit dat LHB-scholieren die het HAVO of het VWO doen, over meer zelfwaardering beschikken dan LHB-scholieren die het VMBO volgen, indien zij hun school als homovriendelijk typeerden.

Geconcludeerd wordt dat als het gaat om hun zelfwaardering, LHB-jongeren veel te winnen hebben bij een schoolomgeving waarin zij steun van medeleerlingen ontvangen en waar een homovriendelijk klimaat geldtmaar dat dit ook afhangt van het schooltype. Hieruit volgen een aantal aanbevelingen voor de schoolpraktijk.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Rijksuniversiteit Groningen. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Universiteit Utrecht

Publication date: June 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more