Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Ervaren stigmatisering onder transgenderjongeren in Nederland

Download Article:
 Download
(PDF 110 kb)
 
In deze studie werd onderzocht welke vormen van stigmatisering transgenderjongeren in Nederland ervaren en van wie zij primaire sociale steun ontvangen. Tien transgenderjongeren van 13 tot en met 17 jaar oud namen deel aan focusgroepen. De volgende vormen van stigmatisering kwamen naar voren: a) roddelen, b) flauwe opmerking, c) schelden, d) negatieve opmerking online, e) staren, f) negeren, buiten sluiten, g) fysiek aanvallen en h) negatieve opmerking naar ouders. Het bleek dat deze jongeren de meeste steun ontvingen van hun moeder of hun beste vriend(in). Dit onderzoek biedt een exploratieve eerste aanzet voor verder onderzoek onder transgenderjongeren in Nederland, waar naast stigmatisering en ontvangen steun ook aandacht nodig is voor aangrenzende thema’s zoals de effecten van stigmatisering en mogelijke protectieve factoren zoals het vergroten van het zelfvertrouwen.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit van Amsterdam. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Universiteit van Amsterdam 3: Transvisie Zorg

Publication date: June 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more