Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Het geweten: analyse van een grondbegrip van morele opvoeding

Download Article:
 Download
(PDF 109.6 kb)
 
Een begrip van geweten wordt voorondersteld in elke opvoedingstheorie die de ontwikkeling van het geweten centraal stelt – en wellicht zelfs in elke theorie en praktijk van morele opvoeding. In dit artikel wordt het ‘alledaagse’ begrip van het geweten aan een analyse onderworpen, dat wil zeggen het gewetensbegrip zoals dat volgens de regels van de omgangstaal wordt gebruikt. Allereerst worden vier typen van situaties beschreven waarin het geweten tot ons spreekt. Vervolgens wordt onderzocht welke kenmerken typerend zijn voor de stem van het geweten. Ongeacht de situatie blijkt het geweten ons steeds toe te spreken in de vorm van een moreel oordeel dat negatief, intu├»tief en particulier is, dat louter betrekking heeft op het eigen gedrag, en dat de cognitieve component vormt van principeemoties. Het geweten zelf kan dan worden begrepen als een dispositie die zich onder bepaalde voorwaarden manifesteert in principe-emoties, namelijk wanneer we onze eigen morele principes overtreden of dreigen te overtreden. Tot slot worden enkele punten van kritiek besproken en worden enkele pedagogische
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit van Amsterdam/ Vrije Universiteit. Correspondentieadres:, Email: [email protected] 2: Vrije Universiteit

Publication date: January 1, 2015

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more