Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Recht op onderwijs voor minderjarige vluchtelingen: wat als de toekomst niet in België ligt?

Download Article:
 Download
(PDF 125.6 kb)
 
Alle minderjarigen die in België verblijven hebben recht op onderwijs. Een analyse van beleidsdocumenten laat zien dat de jongeren ondersteunen om een toekomst op te bouwen in België een van de belangrijkste doelen is die de overheid stelt aan het onderwijs aan jonge vluchtelingen. Ook in onderzoek met jonge vluchtelingen wordt duidelijk dat de kansen die onderwijs kan bieden om een beter leven en een betere toekomst op te bouwen voor hen het belangrijkste aspect zijn van het recht op onderwijs. Dit staat in schril contrast met het grote aantal jongeren dat de beslissing krijgt dat ze niet in België kunnen blijven en hun toekomst elders zullen moeten uitbouwen. Het spanningsveld tussen het recht op onderwijs enerzijds en het huidige migratiebeleid anderzijds, dat teruggebracht kan worden naar het spanningsveld kind versus vluchteling, is over het algemeen onderhevig aan ‘silencing’ in het onderwijsbeleid. ‘Silencing’ van dit spanningsveld plaatst jonge vluchtelingen en hun leerkrachten in een ‘limbo’: enerzijds worden ze aangemoedigd om een toekomst in België op te bouwen, anderzijds zal die toekomst voor velen van hen niet in België liggen. We stellen hier dat de bevoegde overheidsinstanties dit spanningsveld expliciet moeten erkennen in hun onderwijsbeleid, omdat dit het emotionele welzijn van de kinderen kan versterken en de mogelijkheden van leerkrachten om hen te ondersteunen kan vergroten.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Correspondentieadres:, Email: [email protected]

Publication date: October 1, 2014

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more