Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access De visie van het Kinderrechtencomité op hoe het belang van het kind onderzocht en vastgesteld moet worden; een uitwerking voor zaken betreffende kindermishandeling en verwaarlozing

Download Article:
 Download
(PDF 127.7 kb)
 
Dit jaar viert het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn 25e verjaardag. Eén van de sleutelbepaling van het verdrag is artikel 3 lid 1. Dit artikel heeft als strekking dat de belangen van het kind een eerste overweging moeten zijn bij alle besluiten waarmee het kind te maken kan krijgen.

Als het vermoeden bestaat dat het kind wordt verwaarloosd of mishandeld, is een van de eerste vragen of de veiligheid van het kind ‘thuis’ beschermd kan worden of dat het kind in een alternatieve vorm van opvang moet worden geplaatst om de veiligheid en diens ontwikkeling te beschermen. Deze bijdrage presenteert een multidisciplinaire pedagogische-juridische methodiek die gebruikt kan worden een dergelijke vraag te onderzoeken en een besluit te nemen waarbij het belang van het kind werkelijk eerste overweging is. Hierbij worden juridische en pedagogische inzichten gecombineerd en kinderrechten in beschouwing worden genomen. De methodiek kan worden uitgewerkt voor alle soorten besluiten en alle rechtsgebieden in de Nederlandse, Europese en mondiale context die de belangen van het kind raken.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Correspondentieadres:, Email: [email protected]

Publication date: October 1, 2014

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more