Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access 100 jaar leerplicht in België: en nu de kleuters?

Download Article:
 Download
(PDF 124.6 kb)
 
Honderd jaar na de invoering van de leerplicht discussiëren Belgische en Vlaamse beleidsmakers nog steeds over de aanvang van die leerplicht. Net als in de jaren 1960 en 1970 wensen sommige beleidsmakers de leerplicht te verlagen om gelijke kansen aan elk kind te bieden. Met kan echter zich afvragen waarom meer onderwijs de oplossing zou zijn, indien we vaststellen dat het onderwijssysteem de ongelijkheid van kansen reproduceert. We schetsen een historisch overzicht van deze discussie en vanuit die analyse plaatsen we een kritische kanttekening bij de manier waarop het IVRK het recht op leren vertaalt in een schoolplicht. We zien immers een spanning tussen het recht op leren (artikel 28) en het recht op zorg, welbevinden en het belang van het kind, maar ook met het respect voor de visie van ouders (artikel 5).
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Correspondentieadres:, Email: [email protected]

Publication date: October 1, 2014

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more