Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Van kinderwetgeving naar kinderrechten: over de verbinding tussen recht en opvoeding

Download Article:
 Download
(PDF 113.5 kb)
 
In deze bijdrage stellen we de vraag hoe kinderrechten zich verhouden tot het sociaal opvoedingsproject zoals hieraan werd vorm gegeven door de kinderwetgeving. Sociale opvoeding houdt in dat opvoeding niet enkel gezien wordt als de opvoeding van het kind tot volwassene; het gaat ook om de opvoeding van het kind tot burger en om de verandering van de samenleving via de opvoeding. Een kritiek op de sociale opvoeding als maatschappelijk project is de insluiting van kinderen en jongeren in een geïsoleerd en eigen jeugdland. We stellen de vraag of het streven naar kinderrechten een antwoord biedt op deze kritiek. Gepleit wordt voor een benadering van kinderrechten als een toetssteen voor een radicalisering en herdefiniëring van de sociale opvoeding.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Correspondentieadres :, Email: [email protected]

Publication date: October 1, 2014

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more