Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Programma-integriteit en effectiviteit van EQUIP voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen in Nederland

Download Article:
 Download
(PDF 114.3 kb)
 
In de huidige studie hebben we de programma-integriteit – de mate waarin een interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld – en effectiviteit van de groepsinterventie EQUIP voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) onderzocht. Aan de studie hebben 115 jongeren van zes jji’s in Nederland en Vlaanderen deelgenomen. EQUIP bleek effectief in het neutraliseren van afnames in sociale vaardigheden en morele waarden die bij de controle groep werden gevonden. Echter, EQUIP bleek niet effectief in het verbeteren van sociale vaardigheden en de morele ontwikkeling noch in het verminderen van cognitieve vertekeningen. Het EQUIP programma werd met een lage tot matige programma-integriteit uitgevoerd (M = 55%). Programma-integriteit had geen modererende werking op de effectiviteit. EQUIP bleek even (in)effectief voor jongeren in de lage als in de matige programma-integriteitsgroep.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit Utrecht, Pluryn, Universiteit van Amsterdam 2: Universiteit Utrecht 3: Universiteit van Amsterdam

Publication date: January 1, 2014

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more