Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Dialogical ‘Religious Education for All’ in Hamburg

Download Article:
 Download
(PDF 103.1 kb)
 
De ontwikkeling ten aanzien van het godsdienstonderwijs in Duitsland wordt gekenmerkt door een variëteit aan verschillende benaderingen waaraan sociale, theologische en pedagogische factoren hebben bijgedragen. Sinds de jaren negentig is de belangstelling gegroeid voor structurele en didactisch verantwoorde vernieuwingen, die echter in de 16 relatief autonome federale staten van Duitsland een verschillende uitwerking hebben gekregen. Geconstateerd wordt dat een confessioneel model van godsdienstonderwijs in de meeste Länder dominant is, maar dat pogingen ondernomen zijn en worden om tot alternatieve vormgevingen te komen die meer recht doen aan een groeiend cultureel en religieus pluralisme. Het gepresenteerde Hamburgse model ‘Religionsunterricht für Alle’ mag dienen als een voorbeeld van zo’n alternatieve uitwerking waarin de dialoog en interactie tussen leerlingen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden een prominente plaats heeft. Hoewel sommige Duitse godsdienstpedagogen en belangenbehartigers het Hamburgse model als vreemd beschouwen en er sceptisch tegenover staan, oogst het model zowel in Duitsland zelf maar ook internationaal veel waardering. Met name in academische kringen krijgt het gezamenlijk onderwijs aan leerlingen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden een warm onthaal.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: University of Hamburg, Germany

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more