Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Teaching about religions within the renewed laistic system in France

Download Article:
 Download
(PDF 110.6 kb)
 
Sinds de onderwijswetten van het einde van de 19de eeuw maakt godsdienstonderwijs geen deel meer uit van het lesrooster van de Franse openbare scholen. Godsdienstonderwijs wordt buiten de school aangeboden door geloofsgemeenschappen of in privéscholen, maar dit valt buiten het toezicht en de controle van de overheid. Aan religie kan echter wel aandacht geschonken worden in de andere schoolvakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, maar het gaat dan louter om onderwijs over religie en levensbeschouwing. De keuze om aandacht te schenken aan religie en levensbeschouwing in de andere vakken laat zich eerst goed begrijpen vanuit de geschiedenis van Frankrijk en in het bijzonder vanuit het toonaangevende principe van de laïcité. Een principe dat om kennistheoretische en pragmatische redenen van belang is geworden. In de Franse scholen komen religieuze thema’s vanuit een historisch en cultureel perspectief aan de orde, en is er geen apart vak ‘godsdienst’ of ‘levensbeschouwing’. Een gevolg hiervan is wel dat godsdienstige en levensbeschouwelijke fenomenen niet door het hele curriculum en alleen in bepaalde fasen van een schooltype aan de orde komen. Ook kan de professionaliteit van de docenten qua opleiding in deze materie nogal uiteenlopen.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: École pratique des hautes études – Institut européen en sciences des religions, Paris

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more