Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Humanistische Levensbeschouwelijke Vorming. Levensbeschouwelijke vorming in het Nederlandse openbaar onderwijs, in het bijzonder HVO

Download Article:
 Download
(PDF 108.4 kb)
 
Binnen het openbaar onderwijs kunnen ouders kiezen voor een keuzevak Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO). In dit artikel schetsen wij een beeld van de praktijk van HVO in het openbaar onderwijs en analyseren het HVO zowel binnen de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs als binnen discussies over levensbeschouwelijke vorming. Wij maken daarbij gebruik van enkele onderzoeken uit het programma Kortlopend Onderwijs Onderzoek en een aan de Universiteit voor Humanistiek lopend promotieonderzoek. Centrale vragen zijn: welke inhoudeijke invulling wordt gegeven aan humanisme, hoe gaan docenten om met de eigen humanistische visie, en hoe verhoudt het humanistisch perspectief zich met aandacht voor andere levensbeschouwingen. In het eerste deel van het artikel besteden wij ook aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van HVO en aan de context van HVO.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Universiteit voor Humanistiek 2: Stichting HVO

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more