Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Religious Education in England: The Story to 2013

Download Article:
 Download
(PDF 118.7 kb)
 
In dit artikel wordt een schets geboden van de wetgeving en de beleidsdiscussies met betrekking tot de vormgeving van het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs in Engeland tot aan 2013. Vooraf wordt nog kort ingegaan op de vigerende systemen in Noord-Ierland, Schotland en Wales. Het duale Engelse systeem wordt uitgelegd met bekostiging van zowel openbare (‘community’) scholen als ook bepaalde denominationele scholen. Duidelijk wordt hoe het ontwerpen van curricula voor het godsdiensten levensbeschouwelijk onderwijs gaandeweg werd overgedragen aan lokale autoriteiten, waaraan de overheid op nationaal niveau steeds minder wettelijke eisen verbond. Secularisatie en pluriformisering van de samenleving blijken de belangrijkste stoot te hebben gegeven voor veranderde doelstellingen voor het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs en tot een verbreding van deelnemers aan de lokale vormgeving van het curriculum. Hierdoor kwamen ook meer religieuze en levensbeschouwelijke tradities aan bod. Overheidsbeleid is van grote invloed in dezen. De vorige Labourregering wilde inzetten op versterking van de cohesie in gemeenschappen en daar paste het genoemde beleid uitstekend bij. De huidige coalitieregering voert beleid dat andere vakken dan godsdienst/levensbeschouwing bevoorrecht, en de lokale overheden kunnen minder bijdragen aan het gezamenlijke curriculum. Daarnaast is de opleiding van specialistische leraren godsdienst/levensbeschouwing onder druk komen te staan.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: University of Warwick, England

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more