Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access The Perspectives of the European institutions concerning the place of religion in education

Download Article:
 Download
(PDF 103 kb)
 
Dit artikel brengt de hedendaagse ontwikkelingen in beeld van Europese organisaties met een focus op hun visie op religie en onderwijs. Aandacht wordt met name geschonken aan de Raad van Europa en de Europese Unie, maar ook aan de OSCE. Deze organisaties faciliteren de geregelde dialoog met kerken en geloofsgemeenschappen ten aanzien van hun bijdrage aan democratische processen, sociale cohesie en burgerschap, waarbij ook de eigen agenda van deze religieuze gemeenschappen aandacht krijgt.

Het artikel richt zich in het bijzonder op de plaats en de rol van religie in het onderwijs zoals die expliciet tot uiting komt in de rapporten van de Raad van Europa wanneer de religieuze en levensbeschouwelijke dimensie van interculturele dialoog en intercultureel onderwijs, democratische burgerschapsvorming en onderwijs gericht op mensenrechten in het geding is. Ook de Europese Unie is duidelijk gecommitteerd aan de dialoog met geloofsgemeenschappen, daarbij rekening houdend met de verschillen die bestaan in de respectieve natiestaten met betrekking tot de relatie van kerk en staat. Het aspect van religie in het onderwijs is om die reden veel meer impliciet in vergelijking met de Raad van Europa.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Comenius-Institut, Protestant Centre for Research and Development in Education, M√ľnster/Germany)

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more