Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Onderwijs, levensbeschouwing en het publiek domein. Inleiding op het themanummer

Download Article:
 Download
(PDF 105.8 kb)
 
In dit inleidende artikel wordt de leidende vraag voor dit themanummer gepresenteerd: Wat is de situatie van religie/ levensbeschouwing en religieuze/levensbeschouwelijke opvoeding anno 2013? Om zicht te krijgen op de actuele ontwikkelingen die momenteel gaande zijn wordt in dit themanummer een actuele kaart gepresenteerd van levensbeschouwelijke opvoeding in het onderwijs in verschillende West-Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Nederland. Eén bijdrage gaat expliciet in op de Europese context. In deze inleiding op het themanummer gaan de gastredacteuren eerst kort in op wat zij kenmerkend achten voor de huidige stand van zaken. Vervolgens wijzen zij op de aandacht voor de relatie van levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming. Daarna presenteren zij uitkomsten van Nederlands onderzoek dat in Europees verband verricht is. Afsluitend worden de verschillende bijdragen aan dit themanummer geïntroduceerd.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Vrije Universiteit Amsterdam 2: Universiteit voor Humanistiek

Publication date: June 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more