Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Bloemetjes en bijtjes of zaadjes en eitjes? (Opvattingen over) seksuele opvoeding in Nederland

Download Article:
 Download
(PDF 155.2 kb)
 
Nederland heeft internationaal de reputatie een bijzonder open houding te hebben ten aanzien van seksualiteit van jongeren. Deze studie gaat na of dit inderdaad zo is en of deze open houding ook kinderen onder de twaalf jaar betreft. Onderzocht is welke aan seksualiteit gerelateerde thema’s ouders bespreken met kinderen van 4 tot 17 jaar, welke informatie zij op welke leeftijd belangrijk vinden, of ze zichzelf in staat achten om deze informatie te geven en hoe zij denken over de rol van school. Een representatieve groep van 789 vaders en 802 moeders tussen de 20 en 68 jaar (M = 42.9, SD = 6.79) vulde een online vragenlijst in. De resultaten laten zien dat de open houding ten aanzien van seksualiteit vooral jongeren betreft. Bij kinderen van 4 tot 8 zijn verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht en voortplanting gevoelige thema’s, met kinderen van 8 tot 12 wordt door een minderheid van de ouders gesproken over seksueel gedrag of voorbehoedsmiddelen. Tien tot vijftien procent van de ouders wil ook liever niet dat de school deze informatie geeft. Relationele en seksuele vorming op de basisschool blijft van belang, omdat kinderen anders het risico lopen dat zij met gevoelens of situaties worden geconfronteerd, zonder over juiste en genuanceerde informatie te beschikken.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Rutgers WPF

Publication date: January 1, 2013

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more