Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Communicatieve activiteiten in de buitenschoolse opvang, een veldverkenning

Download Article:
 Download
(PDF 109.2 kb)
 
De buitenschoolse opvang (bso) na schooltijd is de laatste jaren enorm in omvang toegenomen en vormt daarmee een belangrijk nieuw leefmilieu voor steeds meer kinderen. Met de kwantitatieve groei is er ook meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van deze opvang. Eén van de belangrijkste doelen van de buitenschoolse opvang is het stimuleren van de sociale ontwikkeling. Vanuit sociaal-cultureel perspectief is interactie daarbij cruciaal. Om meer zicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van kinderen in de bso brengen we daarom in deze veldverkenning de verschillende communicatieve activiteiten binnen de bso in kaart en bespreken we in het kort in hoeverre de verschillen tussen bso’s relevant zijn voor de aanwezigheid van die communicatieve activiteiten.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Center for Language and Cognition, Rijksuniversiteit Groningen, Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen 2: Center for Language and Cognition, Rijksuniversiteit Groningen 3: Universiteit Utrecht

Publication date: December 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more