Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Longitudinale associaties tussen ouder-kind relaties en depressieve symptomen in de adolescentie: de modererende rol van sekse, leeftijd en persoonlijkheid

Download Article:
 Download
(PDF 624.9 kb)
 
Deze longitudinale studie onderzocht bidirectionele verbanden tussen waargenomen kwaliteit van ouder-adolescent relaties en depressieve symptomen en de modererende rol van sekse, leeftijd en persoonlijkheidstype op deze verbanden. Hiervoor beantwoordden 1313 Nederlandse adolescenten (51% meisjes; 923 12-jarigen en 390 16-jarigen) vragen over hun persoonlijkheid, depressieve symptomen en waargenomen ouder-kind relatiekwaliteit in vier meetrondes. Resultaten toonden een negatief verband tussen depressieve symptomen en later gemeten waargenomen relatiekwaliteit. Kwaliteit van de relatie met moeders voorspelde depressieve symptomen voor jongens en meisjes, maar relatiekwaliteit met vaders voorspelde alleen voor jongens depressieve symptomen. Persoonlijkheidstype modereerde alleen initiƫle associaties tussen de relatiekwaliteit met moeders en depressieve symptomen. Deze verbanden waren sterker voor overcontrollers en ondercontrollers dan voor veerkrachtigen. Resultaten geven dus een patroon weer van een wederzijdse invloed tussen waargenomen relatiekwaliteit en depressieve symptomen, die gemodereerd wordt door sekse
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Universiteit Utrecht

Publication date: December 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more