Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Cultureel-etnische segregatie in het onderwijs: achtergronden, oorzaken en waarom te bestrijden

Download Article:
 Download
(PDF 126.6 kb)
 
Dit essay belicht het politiek en wetenschappelijk discours dat in nagenoeg de gehele westerse wereld wordt gevoerd over de cutureel-etnische (de)segregatie van met name het primair onderwijs. De belangrijkste oorzaken van de segregatie worden besproken, maar ook de maatregelen die in de diverse landen worden genomen om die te bestrijden. Voorts wordt stil gestaan bij de twee voornaamste redenen die sedert het vonnis van het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof in de zaak ‘Brown vs Board of Education of Topeka’ aan het desegregatie-streven ten grondslag liggen: bevordering van de cognitieve prestaties van leerlingen en een verbetering van de interetnische verhoudingen op school. Internationaal onderzoek dat de geldigheid van die aanspraken doet betwisten, wordt uitvoerig besproken. Tegen die achtergrond wordt, ten slotte, de rol die leraren in het cultureeletnisch gemende onderwijs kunnen spelen, belicht.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Radboud Universiteit Nijmegen

Publication date: June 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more