Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Daar Heb Jij Niets Mee te Maken!

Download Article:
 Download
(PDF 218.2 kb)
 
Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun priv├ędomein te verruimen. Als jongeren het idee hebben dat hun ouders de privacygrenzen overtreden kan dit leiden tot conflicten, maar een hoger niveau van conflicten zou er ook aan kunnen bijdragen dat jongeren een toenemend gevoel hebben van privacyschending. Deze multi-informant longitudinale studie (N = 309) onderzocht relaties tussen percepties van privacyschending en het niveau van ouder-kindconflict in de adolescentie. Bidirectionele relaties werden aangetoond. Privacyschending voorspelde hogere niveaus van ouder-kindconflict over tijd, en conflicten voorspelden ook gevoelens van privacyschending. De richting van deze effecten varieerde tussen de metingen en de verschillende informanten voor ouderkindconflict (vader, moeder, of kind). Bevindingen worden bediscussieerd vanuit het idee dat er mogelijk een functionele rol is voor conflicten in de ouder-kindrelatie, omdat het aandacht kan vestigen op het overtreden van privacy grenzen, maar dat conflicten niet erg effectief zijn in het reduceren van toekomstige gevoelens van privacyschending.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Universiteit Utrecht

Publication date: June 1, 2011

More about this publication?
 • Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

  The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues 2000-2010
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more