Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Wat het Nederlands ons nog meer kan leren over de Jespersencyclus

Download Article:
 Download
(PDF 93.9 kb)
 
In zijn bijdrage Wat het Nederlands ons kan leren over de Jespersencyclus (dit nummer) stelt Johan van der Auwera (i) dat de zgn. Jespersencyclus niet moet worden beschouwd als een gevolg van verzwakking van bepaalde negatiepartikels; (ii) dat de vaak aanwezig veronderstelde relatie tussen de Jespersencyclus en de positie van de negatieve markeerder niet universeel geldig is; en (iii) dat de diachrone ontwikkelingen op het gebied van de uitdrukking van zinsnegatie niet altijd cyclisch zijn. In deze bijdrage wil ik op elk van deze drie punten reageren en beargumenteren dat de gepresenteerde negatiefeiten veel dichter bij Jespersens oorspronkelijke voorstellen staan dan Van der Auwera hier betoogt.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: December 1, 2012

More about this publication?
 • Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden. Alle soorten bijdragen (artikelen, squibs en boekbesprekingen) kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven zijn. Artikelen van Nederlandse Taalkunde verschijnen in Open Access, na een periode van drie jaar.

  Nederlandse Taalkunde publishes scholarly articles in both Dutch and English about linguistics, concerning the Dutch language, and in the broadest sense. The journal aims to include contributions from all subdisciplines within linguistics. In addition to research articles Nederlandse Taalkunde also publishes overviews and discussions on contemporary subjects within the field. Articles in Nederlandse Taalkunde are published in Open Access, after a period of three years.
 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Back Issues, 2000-2008
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more