Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access De lokale democratie en het probleem van participatieve ongelijkheid

Download Article:
 Download
(HTML 68.4 kb)
 
or
 Download
(PDF 321.5 kb)
 
Abstract

Local democracy and the problem of participatory inequality

The growing responsibilities of Dutch local governments for policy that was originally carried out by the national government raise the question to what extent local democracy is up to these tasks. Citizen participation is a central demand in any representative democracy. Participation ought to be not merely high, but also equal and non-selective, so that the voice of all societal groups is heard proportionally loud. This is particularly important when societal groups differ in their political preferences.

This article studies the extent to which citizen participation in Dutch municipalities is indeed non-selective, by analyzing the first Dutch Local Election Survey 2016. It shows that not all citizens participate equally by casting their vote in local elections or via other local forms of participation. Particularly those groups that are underrepresented in political activities are more likely to support direct democracy in their municipality. The inequality in political participation along policy preferences cannot be reduced to demographic differences, implying that demographic representation is not the solution to participatory inequality.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Keywords: elections; municipality; participatory inequality; political participation; political preferences

Document Type: Research Article

Affiliations: Tom van der Meer (1980) is hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt op het grensgebied tussen politicologie en sociologie op onderwerpen als politiek vertrouwen, burgerparticipatie, sociaal kapitaal en electoraal gedrag. Sinds 2015 is hij codirecteur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek., Email: [email protected]

Publication date: December 1, 2016

More about this publication?
 • Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.

  Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

  In de etalage
  In deze terugkerende rubriek worden opvallende internationale publicaties, van Nederlandse wetenschappers en passend binnen de scope, in de kijker gezet. De redactie zet zich ervoor in dat waardevolle bijdragen, eerder gepubliceerd in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften, ook in het Nederlands beschikbaar zijn en laagdrempelig worden uitgelicht.

  Scriptieprijs
  Elk jaar reikt de redactie de Mens & Maatschappij Scriptieprijzen uit aan een artikel gebaseerd op een bachelor- en masterscriptie van hoge kwaliteit en met opvallende relevantie voor de sociale wetenschappen. In 2020 won het onderzoek door Lotte van Beers over hoe persoonlijk contact en mediacontact weerslag hebben op houdingen ten opzichte van verschillende migrantengroepen de prijs voor de masterscriptie.

  Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes articles representative of the entire social sciences research field, regardless of school of thought, and always with a keen eye for quality and social relevance. A thorough and constructive review procedure is part of the publication process.

  In addition to regular issues, the editors invite specialists to contribute to the annual special issue focussing on a current theme.

  In de etalage
  In this recurring section, striking international publications by Dutch scientists and within the journal's scope are put in the spotlight. The editorial team is committed to ensure that valuable contributions, previously published in foreign scientific journals, are also available in Dutch.

  Scriptieprijs
  Each year, the editors award the Mens & Maatschappij Scriptieprijs to an article based on a BA and MA thesis of high quality and with striking relevance to the social sciences. In 2020, Lotte van Beers' research on how personal and media contact affect attitudes towards different migrant groups was rewarded the prize for her MA thesis.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues, 1925-2000
 • Back Issues, 2001-2008
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more