Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Door de crisis

Download Article:
 Download
(HTML 18.1 kb)
 
or
 Download
(PDF 56.8 kb)
 

No Abstract

No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Ferry Koster is universitair hoofddocent aan de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als onderzoeker verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Hij doet onderzoek naar formele en informele solidariteit. Voor meer informatie: ferrykoster.nl. 2: Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de (vergelijkende) analyse van de werking en effecten van sociaal beleid op de terreinen van de sociale zekerheid, de zorg en het arbeidsmarktbeleid. Recent deed hij onderzoek naar de doorwerking van CAO’s in verschillende typen verzorgingsstaten en publiceerde hij over de veranderende opvattingen van burgers over sociaal beleid.

Publication date: November 1, 2014

More about this publication?
 • Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

  Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.
 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues, 1925-2000
 • Back Issues, 2001-2008
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more