Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Lezen op de grens: interacties tussen literatuurstudie en andere disciplines - Kroniek van de literatuurwetenschap

Download Article:
 Download
(PDF 82.4 kb)
 
De literatuurstudie heeft steeds geprofiteerd van de wisselwerking met andere wetenschappen. In het begin – de tijd van formalisten en structuralisten – was het vooral de lingu├»stiek die voor inspiratie zorgde; daarna waren onder meer de psychoanalyse, de sociologie en de filosofie richtinggevende partners. Door deze niet-literaire, soms zelfs niet-tekstgerichte disciplines kwam de studie van het literaire-werk-op-zichzelf minder centraal te staan en kregen de andere partijen in de literaire communicatie – vooral de schrijver en de lezer – steeds meer aandacht. Hieronder komen vijf recente publicaties aan bod die getuigen van het grensverkeer tussen de literatuurwetenschap en andere disciplines, en die daarbij meestal de rol van de lezer benadrukken. Ze tonen niet alleen hoe literatuurspecialisten omgaan met andere wetenschappen, maar ook hoe mensen uit die disciplines aankijken tegen literatuur.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Bart Vervaeck is hoogleraar Nederlandse literatuur aan de KU Leuven., Email: [email protected]

Publication date: October 1, 2013

More about this publication?
 • Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Het Nederlandstalige tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van deze subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie.

  Internationale Neerlandistiek is the scholarly journal of the International Association for Neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek is a Dutch language, peer-reviewed journal with an international focus. The journal aims to improve the discussion in international Dutch (including South-African) linguistics and literature, in the broadest sense, including intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general.

  The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Publisher's Website
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more