Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access ‘Zitten is een werkwoord’: de erfenis van Berlage en Rietveld voor het ‘Nieuwe Bouwen’

Download Article:
 Download
(PDF 69.4 kb)
 
De Prins Hendriklaan in Utrecht is een typisch vooroorlogse Nederlandse straat met aan weerszijden ietwat sombere, keurige rijtjeshuizen. De meeste woningen hebben erkers om zo veel mogelijk zon in de woonkamers toe te laten. Op de eerste verdieping hebben sommige huizen een kneuterig balkon, meer een soort borstwering, en de dakrand boven de tweede verdieping steekt zo ver uit dat er nauwelijks licht binnenkomt in de ‘bodekamertjes’ onder het schuine dak. Van achter de vitrages zal men met de nodige argwaan naar buiten hebben geloerd, toen tussen 1923 en 1924 op de open kavel ernaast een vreemdsoortig bouwwerk verrees als woonhuis voor de eigenzinnige mevrouw Schröder-Schräder (1889- 1985).
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Universiteit Leiden

Publication date: May 1, 2011

More about this publication?
 • Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Het Nederlandstalige tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van deze subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie.

  Internationale Neerlandistiek is the scholarly journal of the International Association for Neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek is a Dutch language, peer-reviewed journal with an international focus. The journal aims to improve the discussion in international Dutch (including South-African) linguistics and literature, in the broadest sense, including intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general.

  The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more