Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Lezen in de breedte - Kroniek van de literatuurwetenschap

Download Article:
 Download
(PDF 64.9 kb)
 
Hoe gaat het met de literatuurwetenschap in Nederland en Vlaanderen? Goed, hoewel de literatuurwetenschap niet bestaat. Er zijn veel uiteenlopende varianten en die floreren zelfs in een klein taalgebied als dat van ons. Dat zou de al te korte samenvatting kunnen zijn van Tijding en tendens: Literatuurwetenschap in de Nederlanden. Het boek bevat negen teksten die in de inleiding met elkaar verbonden worden door hun ontstaanscontext (een congres in Leuven), hun centrale vraagstelling (hoe zit het met de eigenheid van de Nederlandstalige literatuurwetenschap én met haar verhouding tot de buitenlandse tradities?) en hun positie op het continuüm tussen literatuurwetenschap (theorie) en literatuurkritiek (praktijk).

4 References.

No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Universiteit Gent

Publication date: February 1, 2011

More about this publication?
 • Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Het Nederlandstalige tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van deze subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie.

  Internationale Neerlandistiek is the scholarly journal of the International Association for Neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek is a Dutch language, peer-reviewed journal with an international focus. The journal aims to improve the discussion in international Dutch (including South-African) linguistics and literature, in the broadest sense, including intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general.

  The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more