Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Previously published under the title University of Wales Journal of Education, this internationally-distributed annual journal offers an arena for disseminating education research from national and international perspectives. The journal explores a range of controversial arguments relating to education, including areas such as bilingualism, religion in education, well-being and the standards of literacy and numeracy. The contemporary drive for improved education standards, within Wales and internationally, provides a wealth of interdisciplinary research opportunities, and the journal aims to publish research reports relating to these current issues. The journal also includes a comprehensive reviews section.

Mae'r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae'r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae'r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o'r fath. Mae'r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

Cylchgrawn Addysg Cymru / Wales Journal of Education was previously published as Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru / University of Wales Journal of Education.

Publisher: University of Wales Press

Volume 22, Number 2, September 2020

Open Access Cyfranwyr
pp. v-viii(4)

Favourites:
ADD

Open Access Mentora Athrawon Addysg Gorfforol dan Hyfforddiant yng Nghymru: Gwersi Adolygiad Systematig o'r Llenyddiaeth
pp. 26-52(27)
Authors: Bethell, Sally; Bryant, Anna S.; Cooper, Steve. M; Edwards, Lowri C.; Hodgkin, Kieran

Favourites:
ADD

Open Access Defnyddio Dull Rhuglder Cyfarwyddiadol i Addysgu Sgiliau Adio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion: Astudiaeth Beilot
pp. 69-100(32)
Authors: Owen, Kaydee; Watkins, Richard C.; Beverley, Michael; Hughes, J. Carl

Favourites:
ADD

Open Access Nodiadau i gyfranwyr
pp. 101-104(4)

Favourites:
ADD

Open Access Contributors
pp. v-vii(3)

Favourites:
ADD

Open Access Mentoring PE Student Teachers in Wales: Lessons from a Systematic Review of the Literature
pp. 26-51(26)
Authors: Bethell, Sally; Bryant, Anna S.; Cooper, Steve M.; Edwards, Lowri C.; Hodgkin, Kieran

Favourites:
ADD

Open Access Using an Instructional Fluency Approach to Teach Addition Skills in a Pupil Referral Unit: A Pilot Study
pp. 67-97(31)
Authors: Owen, Kaydee; Watkins, Richard C.; Beverley, Michael; Hughes, J. Carl

Favourites:
ADD

Open Access Notes for contributors
pp. 98-101(4)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more