Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Previously published under the title University of Wales Journal of Education, this internationally-distributed annual journal offers an arena for disseminating education research from national and international perspectives. The journal explores a range of controversial arguments relating to education, including areas such as bilingualism, religion in education, well-being and the standards of literacy and numeracy. The contemporary drive for improved education standards, within Wales and internationally, provides a wealth of interdisciplinary research opportunities, and the journal aims to publish research reports relating to these current issues. The journal also includes a comprehensive reviews section.

Mae'r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae'r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae'r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o'r fath. Mae'r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

Cylchgrawn Addysg Cymru / Wales Journal of Education was previously published as Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru / University of Wales Journal of Education.

Publisher: University of Wales Press

Volume 20, Number 2, November 2018

Contributors
pp. v-vii(3)

Favourites:
ADD

Editorial: The Future for School Leadership in Wales
pp. 1-9(9)
Authors: Egan, David; Keane, Ann

Favourites:
ADD

School Leadership and Professional Autonomy
pp. 10-34(25)
Author: Caldwell, Brian J.

Favourites:
ADD

Leading Teachers' Professional Learning and Development for Outstanding Teaching
pp. 35-62(28)
Authors: Campbell, Carol; Osmond-Johnson, Pamela

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Leadership Challenge in Wales: Voices From the Front Line
pp. 116-137(22)
Authors: Egan, David; Keane, Ann

Favourites:
ADD

Strengthening School Governance in Wales: A Community of Enquiry Approach
pp. 182-203(22)
Authors: Huyton, Jan; Hanuk, Akmal; Morris, Jane

Favourites:
ADD

Headteacher Recruitment, Retention and Professional Development in Wales: Challenges and Opportunities
pp. 204-224(21)
Authors: Davies, Andrew James; Milton, Emmajane; Connolly, Mark; Barrance, Rhian

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more