Skip to main content

Published by the University of Wales Press since its inception in 1960, The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru is the most authoritative journal in its field. This twice-yearly journal is committed to publishing research on Welsh history, from medieval to modern. The internationally-renowned editorial board includes scholars from universities in Wales, the UK, Europe and the United States, whose collective breadth of knowledge contributes to a diverse range of cultural, social, political and economic history.

Cyhoeddwyd The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu'r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw'r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a'i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o'r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau'r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 25, Number 2, December 2010

Editorial Note
pp. 157-160(4)
Authors: Pryce, Huw; Jones, Aled

Favourites:
ADD

Welsh History Review –

Fifty Years On

pp. 161-167(7)
Author: Morgan, Kenneth O.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Medieval Wales and European History
pp. 201-208(8)
Author: Wickham, Chris

Favourites:
ADD

Wales, the Enlightenment and the New British History
pp. 209-230(22)
Author: Kidd, Colin

Favourites:
ADD

Nonconformity and Nation: The Welsh Case
pp. 231-238(8)
Author: Evans, R. J. W.

Favourites:
ADD

Mountain Views: Welsh Missionaries, Diaspora and Empire
pp. 239-250(12)
Author: May, Andrew J.

Favourites:
ADD

Lifers: Modern Welsh History and the Writing of Biography
pp. 251-270(20)
Author: John, Angela V.

Favourites:
ADD

Reviews
pp. 271-296(26)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content