Skip to main content

Published by the University of Wales Press since its inception in 1960, The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru is the most authoritative journal in its field. This twice-yearly journal is committed to publishing research on Welsh history, from medieval to modern. The internationally-renowned editorial board includes scholars from universities in Wales, the UK, Europe and the United States, whose collective breadth of knowledge contributes to a diverse range of cultural, social, political and economic history.

Cyhoeddwyd The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu'r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw'r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a'i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o'r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau'r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 23, Number 3, June 2007

Urban Population in Early Modern Wales Revisited
pp. 1-43(43)
Author: Powell, Nia

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Infanticide in Wales, 1730–1830
pp. 94-125(32)
Author: Woodward, N.

Favourites:
ADD

Sir Hugh Owen (1804–1881) – a Reassessment
pp. 126-150(25)
Author: Williams, H.G.

Favourites:
ADD

Of Wheat, the Church in Wales And The West Lothian Question
pp. 151-174(24)
Authors: Peterson, Scot; McLean, Iain

Favourites:
ADD

Reviews
pp. 175-192(18)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content