Skip to main content

Published by the University of Wales Press since its inception in 1960, The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru is the most authoritative journal in its field. This twice-yearly journal is committed to publishing research on Welsh history, from medieval to modern. The internationally-renowned editorial board includes scholars from universities in Wales, the UK, Europe and the United States, whose collective breadth of knowledge contributes to a diverse range of cultural, social, political and economic history.

Cyhoeddwyd The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu'r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw'r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a'i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o'r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau'r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 22, Number 4, October 2006

Editorial Note
pp. iii-iv(2)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Metropolitan Puritans and the Varieties of Godly Reform in Interregnum Monmouth
pp. 646-672(27)
Authors: Key, Newton E.; Ward, Joseph P.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

D. Elystan Morgan and Cardiganshire Politics
pp. 730-761(32)
Author: Jones, J. Graham

Favourites:
ADD

Obituary: Sir Glanmor Williams (1920–2005)
pp. 762-766(5)
Author: Jones, Ieuan Gwynedd

Favourites:
ADD

Reviews
pp. 767-811(45)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content