Skip to main content

Published by the University of Wales Press since its inception in 1960, The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru is the most authoritative journal in its field. This twice-yearly journal is committed to publishing research on Welsh history, from medieval to modern. The internationally-renowned editorial board includes scholars from universities in Wales, the UK, Europe and the United States, whose collective breadth of knowledge contributes to a diverse range of cultural, social, political and economic history.

Cyhoeddwyd The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ers sefydlu'r cyfnodolyn yn 1960. Hwn yw'r cyfnodolyn mwyaf awdurdodol yn ei faes, a'i brif hanfod yw arddangos amrywiaeth eang o feysydd ymchwil ym maes hanes Cymru, o'r canoloesol hyd at y modern. Ar y bwrdd golygyddol, ceir ysgolheigion o brifysgolion Cymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a'r Unol Daleithiau. Adlewyrchir arbenigeddau'r bwrdd yng nghynnwys y cyfnodolyn, sydd yn ymdrin â hanes diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 21, Number 4, December 2003

Editor's Foreword
pp. 619-620(2)

Favourites:
ADD

Music in the Welsh Household c.1580–1620
pp. 621-645(25)
Author: Harper, Sally

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Neglected Man: John Hughes of Newport and Millwall
pp. 675-703(29)
Author: Roberts, Norman

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Roman Tribunes and Early Dyfed Kings
pp. 757-760(4)
Author: Breeze, Andrew

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Obituary: Teifion Phillips (1917–2002)
pp. 770-772(3)
Author: Smith, Dai

Favourites:
ADD

Reviews
pp. 773-808(36)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content