Skip to main content

The Archaeology of Grassholm Island, Pembrokeshire

Buy Article:

$7.00 + tax (Refund Policy)

No Abstract

abstract-image
Zoom in
Zoom out

The Archaeology of Grassholm Island, Pembrokeshire

image temp

Document Type: Research Article

Publication date: December 1, 2012

More about this publication?
 • As a leading journal in the field of Celtic Studies and published annually by the University of Wales Press, Studia Celtica represents the highest quality research within language, literature, history and archaeology. It is an internationally refereed journal that includes articles, short notes and book reviews. Contributions are received from Celtic experts around the world – from the USA, Australia, Scotland, Ireland and France. The lead editor, Professor Dafydd Johnston, is Director of the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

  Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil o'r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg. Mae'n gyfnodolyn rhyngwladol sy'n cynnwys erthyglau, nodiadau byr ac adolygiadau. Derbynnir cyfraniadau wrth arbenigwyr Celtaidd ledled y byd – o Unol Daleithiau'r America, Awstralia, Yr Alban, Iwerddon a Ffrainc. Y prif olygydd, Yr Athro Dafydd Johnston, yw Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content