Skip to main content

As a leading journal in the field of Celtic Studies and published annually by the University of Wales Press, Studia Celtica represents the highest quality research within language, literature, history and archaeology. It is an internationally refereed journal that includes articles, short notes and book reviews. Contributions are received from Celtic experts around the world – from the USA, Australia, Scotland, Ireland and France. The lead editor, Professor Dafydd Johnston, is Director of the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil o'r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg. Mae'n gyfnodolyn rhyngwladol sy'n cynnwys erthyglau, nodiadau byr ac adolygiadau. Derbynnir cyfraniadau wrth arbenigwyr Celtaidd ledled y byd – o Unol Daleithiau'r America, Awstralia, Yr Alban, Iwerddon a Ffrainc. Y prif olygydd, Yr Athro Dafydd Johnston, yw Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Publisher: University of Wales Press

21 Issues are available
  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content