Skip to main content

Contemporary Wales is at the forefront of research into economic, political and social sciences relating to Wales. It contains both academic and practitioner-based articles, annual economic and legal reviews, and book reviews. Its interdisciplinary content drawing on current research on Wales makes the journal essential reading for students and researchers across a range of subject areas, including political and social policy, history, law, media and languages. Contemporary Wales has published articles in English and in Welsh.

Mae Contemporary Wales wedi’i gyhoeddi’n gan Wasg Prifysgol Cymru fel llwyfan ar gyfer ymchwil blaengar ar Gymru o safbwynt y gwyddorau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys cyfuniad o erthyglau gan academyddion ac ymarferwyr, adolygiadau economaidd a chyfreithiol blynyddol, ac adolygiadau o gyhoeddiadau yn y maes. Mae natur rhyngddisgyblaethol y cynnwys sy'n seliedig ar yr ymchwil diweddaraf yn golygu bod y cyfnodolyn yn hanfodol i wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau, gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth leol yn ogystal â fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys polisi gwleidyddol a chymdeithasol, hanes, y gyfraith, y cyfryngau a ieithoedd. Mae Contemporary Wales wedi cyhoeddi erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 24, Number 1, Winter 2011

2. Reconfiguring Britain: The 2010
pp. 28-50(23)
Author: Bryant, Christopher G. A.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

6. Economic Renewal and the Gendered Knowledge Economy in Wales
pp. 113-134(22)
Authors: Parken, Alison; Rees, Teresa

Favourites:
ADD

7. The Role of Government in Corporate Social Responsibility Among Smes in Wales
pp. 135-160(26)
Authors: Brooks, Simon; Evans, Owen

Favourites:
ADD

8. Wales in 2010: Recession or Recovery?
pp. 161-191(31)
Authors: Bryan, Jane; Roche, Neil

Favourites:
ADD

9. Legislating for Wales 2010–11
pp. 192-211(20)
Author: Navarro, Marie

Favourites:
ADD

Welsh in the Twenty-First Century
pp. 212-215(4)
Author: Chapman, T. Robin

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content