Skip to main content

Contemporary Wales is at the forefront of research into economic, political and social sciences relating to Wales. It contains both academic and practitioner-based articles, annual economic and legal reviews, and book reviews. Its interdisciplinary content drawing on current research on Wales makes the journal essential reading for students and researchers across a range of subject areas, including political and social policy, history, law, media and languages. Contemporary Wales has published articles in English and in Welsh.

Mae Contemporary Wales wedi’i gyhoeddi’n gan Wasg Prifysgol Cymru fel llwyfan ar gyfer ymchwil blaengar ar Gymru o safbwynt y gwyddorau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys cyfuniad o erthyglau gan academyddion ac ymarferwyr, adolygiadau economaidd a chyfreithiol blynyddol, ac adolygiadau o gyhoeddiadau yn y maes. Mae natur rhyngddisgyblaethol y cynnwys sy'n seliedig ar yr ymchwil diweddaraf yn golygu bod y cyfnodolyn yn hanfodol i wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau, gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth leol yn ogystal â fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys polisi gwleidyddol a chymdeithasol, hanes, y gyfraith, y cyfryngau a ieithoedd. Mae Contemporary Wales wedi cyhoeddi erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 20, Number 1, October 2007

Contributors
pp. vii-viii(2)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

4. Welsh-Language Socialization Within the Family
pp. 52-70(19)
Authors: Jones, Kathryn; Morris, Delyth

Favourites:
ADD

5. Marketing the Welsh Language
pp. 71-81(11)
Author: Giolla Chríost, Diarmait Mac

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

9. Racist Bullying as It Affects Children in Wales: A Scoping Study
pp. 144-158(15)
Authors: Pilgrim, Anita Naoko; Scourfield, Jonathan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

12. The Welsh Economy: A Statistical Profile
pp. 196-226(31)
Authors: Bryan, Jane; Roche, Neil

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content