Skip to main content

Contemporary Wales is at the forefront of research into economic, political and social sciences relating to Wales. It contains both academic and practitioner-based articles, annual economic and legal reviews, and book reviews. Its interdisciplinary content drawing on current research on Wales makes the journal essential reading for students and researchers across a range of subject areas, including political and social policy, history, law, media and languages. Contemporary Wales has published articles in English and in Welsh.

Mae Contemporary Wales wedi’i gyhoeddi’n gan Wasg Prifysgol Cymru fel llwyfan ar gyfer ymchwil blaengar ar Gymru o safbwynt y gwyddorau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys cyfuniad o erthyglau gan academyddion ac ymarferwyr, adolygiadau economaidd a chyfreithiol blynyddol, ac adolygiadau o gyhoeddiadau yn y maes. Mae natur rhyngddisgyblaethol y cynnwys sy'n seliedig ar yr ymchwil diweddaraf yn golygu bod y cyfnodolyn yn hanfodol i wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau, gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth leol yn ogystal â fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys polisi gwleidyddol a chymdeithasol, hanes, y gyfraith, y cyfryngau a ieithoedd. Mae Contemporary Wales wedi cyhoeddi erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 19, Number 1, April 2007

Contributors
pp. viii-ix(2)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Wales, Art, Narrative and Devolution
pp. 57-76(20)
Author: Housley, William

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Wales's Changing Population: A Demographic Overview
pp. 116-125(10)
Author: Dunkerley, David

Favourites:
ADD

Temporality and Nationality
pp. 126-141(16)
Author: Thompson, Andrew

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Children's Rights and Well-being in Wales in 2006
pp. 161-179(19)
Authors: Thomas, Nigel; Crowley, Anne

Favourites:
ADD

Ageing in Wales: Policy Responses to an Ageing Population
pp. 180-197(18)
Authors: Phillips, Judith; Burholt, Vanessa

Favourites:
ADD

Youth Policy in Wales since Devolution: From Vision to Vacuum?
pp. 198-216(19)
Author: Williamson, Howard

Favourites:
ADD

Deddfwriaeth Newydd a'r Gymraeg
pp. 217-233(17)
Author: Williams, Colin H.

Favourites:
ADD

Perceptions of Welshness in Patagonia
pp. 234-247(14)
Authors: Trosset, Carol; Thornton, Jennifer; Caulkins, Douglas

Favourites:
ADD

The Welsh Economy: A Statistical Profile
pp. 248-275(28)
Authors: Bryan, Jane; Munday, Max; Roche, Neil

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Book Reviews
pp. 300-304(5)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content