Skip to main content

Contemporary Wales is at the forefront of research into economic, political and social sciences relating to Wales. It contains both academic and practitioner-based articles, annual economic and legal reviews, and book reviews. Its interdisciplinary content drawing on current research on Wales makes the journal essential reading for students and researchers across a range of subject areas, including political and social policy, history, law, media and languages. Contemporary Wales has published articles in English and in Welsh.

Mae Contemporary Wales wedi’i gyhoeddi’n gan Wasg Prifysgol Cymru fel llwyfan ar gyfer ymchwil blaengar ar Gymru o safbwynt y gwyddorau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys cyfuniad o erthyglau gan academyddion ac ymarferwyr, adolygiadau economaidd a chyfreithiol blynyddol, ac adolygiadau o gyhoeddiadau yn y maes. Mae natur rhyngddisgyblaethol y cynnwys sy'n seliedig ar yr ymchwil diweddaraf yn golygu bod y cyfnodolyn yn hanfodol i wleidyddion, gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau, gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth leol yn ogystal â fyfyrwyr ac ymchwilwyr mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys polisi gwleidyddol a chymdeithasol, hanes, y gyfraith, y cyfryngau a ieithoedd. Mae Contemporary Wales wedi cyhoeddi erthyglau yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Publisher: University of Wales Press

More about this publication?
Volume 17, Number 1, January 2005

1. Iaith Pawb: the Doctrine Of Plenary Inclusion
pp. 1-27(27)
Author: Williams, Colin H.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

6. Sustainable Development in Wales: Schemes and Structures, Debate and Delivery
pp. 92-112(21)
Authors: Bishop, Kevin; Flynn, Andrew

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

9. Women's Representation In Wales and Scotland
pp. 140-161(22)
Author: Mackay, Fiona

Favourites:
ADD

11. 'Cymru Ar-lein'? Access to And Use of Public Ict Sites in Wales
pp. 178-197(20)
Authors: Selwyn, Neil; Gorard, Stephen; Hubert, Catherine

Favourites:
ADD

12a. From Post-industrial To Post-social
pp. 200-205(6)
Author: Harvie, Christopher

Favourites:
ADD

12b. Researcher Positioning and 'The Problem of Wales'
pp. 206-213(8)
Author: Aull Davies, Charlotte

Favourites:
ADD

12c. Blaming the Victim
pp. 214-232(19)
Author: Williams, Glyn

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Richard Rawlings, Delineating Wales
pp. 247-248(2)
Author: Hazell, Robert

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content