Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Publisher's announcement: please be aware that the publication The Welsh Journal of Education (ISSN 0957-297X) changed the name to Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru / University of Wales Journal of Education (ISSN 2055-1002) recently. This change is not affecting the archive and you can still find older issues of the publication under this new title.

Previously published under the title The Welsh Journal of Education, this internationally-distributed annual journal offers an arena for disseminating education research from national and international perspectives. The journal explores a range of controversial arguments relating to education, including areas such as bilingualism, religion in education, well-being and the standards of literacy and numeracy. The contemporary drive for improved education standards, within Wales and internationally, provides a wealth of interdisciplinary research opportunities, and the journal aims to publish research reports relating to these current issues. The journal also includes a comprehensive reviews section.

Mae'r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg, ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae'r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae'r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o'r fath. Mae'r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru / University of Wales Journal of Education was previously published as The Welsh Journal of Education.

Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru / University of Wales Journal of Education is now published as Cylchgrawn Addysg Cymru / Wales Journal of Education.

Publisher: University of Wales Press

2 Issues are available
  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more