Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 16, Number 3, 4 March 2014

Four new triterpenoid glycosides from the seed residue of Hippophae rhamnoides subsp. sinensis
pp. 231-239(9)
Authors: Chen, Chao; Gao, Wen; Cheng, Liang; Shao, Yan; Kong, De-Yun

Favourites:
ADD

New oleanane-type triterpenoid saponins isolated from the seeds of Celosia argentea
pp. 240-247(8)
Authors: Pang, Xu; Yan, Hai-Xia; Wang, Zhen-Fang; Fan, Miao-Xuan; Zhao, Yang; Fu, Xin-Tong; Xiong, Cheng-Qi; Zhang, Jie; Ma, Bai-Ping; Guo, Hong-Zhu

Favourites:
ADD

Sesquiterpene lactones from Ferula oopoda and their cytotoxic properties
pp. 248-253(6)
Authors: Kasaian, Jamal; Iranshahy, Milad; Masullo, Milena; Piacente, Sonia; Ebrahimi, Fatemeh; Iranshahi, Mehrdad

Favourites:
ADD

Two new ylangene-type sesquiterpenoids from cultures of the fungus Postia sp.
pp. 254-258(5)
Authors: Fan, Qiong-Ying; Dong, Ze-Jun; Li, Zheng-Hui; Yin, Xia; Yang, Xiao-Yan; Feng, Tao; Wei, Kun; Liu, Ji-Kai; Zhao, Bao-Hua

Favourites:
ADD

Two new alkaloids from Portulaca oleracea and their cytotoxic activities
pp. 259-264(6)
Authors: Tian, Jin-Long; Liang, Xiao; Gao, Pin-Yi; Li, Dan-Qi; Sun, Qian; Li, Ling-Zhi; Song, Shao-Jiang

Favourites:
ADD

Two new steroids from sclerotia of the fungus Omphalia lapidescens
pp. 265-270(6)
Authors: Yan, He; Rong, Xu; Chen, Pi-Ting; Zhang, Xing; Ma, Zhi-Qing

Favourites:
ADD

Two new bisabolane sesquiterpenoids from Curcuma longa
pp. 271-274(4)
Authors: Zhang, Wei-Yang; Wang, Hai-Feng; Chen, Gang; Zhang, Ou; Bai, Shuang; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Two new oligostilbenes from the stem of Parthenocissus quinquefolia
pp. 275-280(6)
Authors: Yang, Jian-Bo; Wang, Ai-Guo; Ji, Teng-Fei; Su, Ya-Lun

Favourites:
ADD

Two new compounds from the fungus Penicillium crustosum YN-HT-15
pp. 281-284(4)
Authors: Liu, Yan-Ping; Chen, Gang; Wang, Hai-Feng; Zhang, Xiao-Li; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Two new indole-diterpenoids from the fungus Penicillium crustosum YN-HT-15
pp. 285-289(5)
Authors: Su, Shan-Shan; Song, Ai-Hua; Chen, Gang; Wang, Hai-Feng; Li, Zhan-Qiang; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Microbial transformation of resibufogenin by Curvularia lunata AS 3.4381
pp. 290-295(6)
Authors: Xin, Xiu-Lan; Sun, Jiang-Hao; Wang, Xiao-Bo; Xi, Rong-Gang; Wang, Gang; Lan, Rong; Su, Dong-Hai; Li, Hua; Huo, Xiao-Kui; Wang, Chao

Favourites:
ADD

Design, synthesis and evaluation of 9-hydroxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one derivatives as new potential vasodilatory agents
pp. 304-311(8)
Authors: Wang, Cheng; Wang, Tao; Zhou, Nan; Pan, Xiao-Yan; He, Huai-Zhen

Favourites:
ADD

Synthesis and antifungal activity of 7-methyl-7-hydroxy-2,3-benzo[c]octa-1,6-olide
pp. 312-317(6)
Authors: Zhao, Jin; Dong, Hong-Bo; Yang, Ming-Yan; Du, Juan; Jiang, Jia-Zheng; Wang, Ming-An

Favourites:
ADD

Laggeric acid, a novel seco-eudesmane sesquiterpenoid from Laggera crispata
pp. 318-322(5)
Authors: Qiu, Yi-Hua; Yang, Yan-Fang; Tan, Jun-Ming; Tan, Chang-Heng; Chang, Jun

Favourites:
ADD

A new dipeptide isolated from the bulb of garlic
pp. 323-326(4)
Authors: Zhou, Mei-Yun; Wu, Zhao-Jun; Li, Wen-Qing; Hu, Xing-Peng; Yan, Rian; Ou, Shi-Yi; Zhou, Hua

Favourites:
ADD

A new dihydroagarofuranoid sesquiterpene from the roots of Tripterygium hypoglaucum
pp. 327-331(5)
Authors: Liu, Zhen-Zhen; Zhao, Rong-Hua; Liu, Yue-Tao; Zhang, Hong-Wu; Ding, Gang; Ma, Zhuo; Zou, Zhong-Mei

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more