Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 14, Number 12, 1 December 2012

Two novel secoiridoid glucosides from Tripterospermum chinense
pp. 1097-1102(6)
Authors: Zhang, Tao; Li, Jian; Li, Bin; Chen, Li; Yin, Hai-Long; Liu, Shi-Jun; Tian, Ying; Dong, Jun-Xing

Favourites:
ADD

2-Arylbenzofuran and tyrosinase inhibitory constituents of Morus notabilis
pp. 1103-1108(6)
Authors: Hu, Xiao; Wang, Meng; Yan, Gui-Rui; Yu, Mei-Hua; Wang, He-Yao; Hou, Ai-Jun

Favourites:
ADD

Two new alkaloids from a marine-derived fungus Neosartorya sp.HN-M-3
pp. 1109-1115(7)
Authors: Sun, Feng-Yuan; Chen, Gang; Bai, Jiao; Li, Wen; Pei, Yue-Hu

Favourites:
ADD

Two new lignans from the stems of Schisandra bicolor
pp. 1116-1121(6)
Authors: Huang, Ri-Ming; Huang, Hui-Juan; Zhang, Nen-Ling; Zhu, Yue-Hui; Jiang, Xiao-Fei; Su, Zhi-Wei; Yang, Jian-Xiang; Xu, Zhi-Fang; Li, Chuan-Rong; Qiu, Samuel X.

Favourites:
ADD

Three new flavonoids from the seeds of Hippophae rhamnoides subsp. sinensis
pp. 1122-1129(8)
Authors: Zhang, Jing; Gao, Wen; Cao, Min-Sheng; Kong, De-Yun

Favourites:
ADD

Four new sesquiterpenoids from Ligularia cymbulifera
pp. 1130-1136(7)
Authors: Wu, Yu-Xue; Chen, Yan-Jun; Liu, Chun-Mei; Gao, Kun

Favourites:
ADD

Two new taraxasterol-type triterpenes from Pergularia tomentosa growing wild in Algeria
pp. 1137-1143(7)
Authors: Babaamer, Zohra Y.; Sakhri, Lakhdar; Al-Jaber, Hala I.; Al-Qudah, Mahmoud A.; Abu Zarga, Musa H.

Favourites:
ADD

Two new compounds from an endophytic fungus Alternaria solani
pp. 1144-1148(5)
Authors: Ai, Hong-Lian; Zhang, Li-Mei; Chen, Yan-Ping; Zi, Shu-Hui; Xiang, Hong; Zhao, Da-Ke; Shen, Yong

Favourites:
ADD

Cholinesterase inhibitory constituents from Ficus bengalensis
pp. 1149-1155(7)
Authors: Riaz, Naheed; Naveed, Muhammad Akram; Saleem, Muhammad; Jabeen, Bushra; Ashraf, Muhammad; Ejaz, Syeda Abida; Jabbar, Abdul; Ahmed, Ishtiaq

Favourites:
ADD

Two new diterpenes, neocaesalpin MR and minaxin C, from Caesalpinia minax
pp. 1156-1161(6)
Authors: Ma, Guo-Xu; Xu, Na; Yuan, Jing-Quan; Wei, Hua; Zheng, Qing-Xia; Sun, Zhao-Cui; Yang, Jun-Shan; Xu, Xu-Dong

Favourites:
ADD

Phyllocladane diterpenes from Anisomeles heyneana
pp. 1162-1168(7)
Authors: Kulkarni, Roshan R.; Shurpali, Ketaki; Gawde, Rupesh L.; Sarkar, Dhiman; Puranik, Vedavati G.; Joshi, Swati P.

Favourites:
ADD

Three new triterpenoid saponins from Ilex pubescens
pp. 1169-1174(6)
Authors: Li, Ling; He, Yu-Xin; Gou, Mei-Ling; Dai, Chun

Favourites:
ADD

Two new compounds from Hicriopteris glauca and their potential antitumor activities
pp. 1175-1179(5)
Authors: Fang, Xin; Lin, Xiao; Liang, Shuang; Zhang, Wei-Dong; Feng, Yi; Ruan, Ke-Feng

Favourites:
ADD

Compounds from the roots of Jasminum sambac
pp. 1180-1185(6)
Authors: Zeng, Lin-Hong; Hu, Min; Yan, Yong-Ming; Lu, Qing; Cheng, Yong-Xian

Favourites:
ADD

A new triterpenoid saponin from Gymnema sylvestre
pp. 1186-1190(5)
Authors: Zhang, Man-Qi; Liu, Yue; Xie, Sheng-Xu; Xu, Tun-Hai; Liu, Tong-Hua; Xu, Ya-Juan; Xu, Dong-Ming

Favourites:
ADD

New iridoid glycoside from Gratiola officinalis
pp. 1191-1195(5)
Authors: Ali, Liaqat; Rizvi, Tania Shamim; Ahmad, Manzoor; Shaheen, Farzana

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more