Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 13, Number 10, 1 October 2011

Salvianolic acid A protects against vascular endothelial dysfunction in high-fat diet fed and streptozotocin-induced diabetic rats
pp. 884-894(11)
Authors: Yang, Xiu-Ying; Qiang, Gui-Fen; Zhang, Li; Zhu, Xiao-Ming; Wang, Shou-Bao; Sun, Lan; Yang, Hai-Guang; Du, Guan-Hua

Favourites:
ADD

Two new compounds from Comastoma pedunlulatum
pp. 895-900(6)
Authors: Tang, Li; Xu, Xiao-Ming; Rinderspacher, Kirsten Alison; Cai, Chen-Qiu; Ma, Ying; Long, Chun-Lin; Feng, Jin-Chao

Favourites:
ADD

Three new compounds from soil actinomycete Streptomyces albospinus 15-4-2
pp. 901-906(6)
Authors: Yu, Lei; Dai, Hao-Fu; Zhao, You-Xing; Zeng, Yan-Bo; Jiang, Wen-Ting; Mei, Wen-Li; Zeng, Hui-Cai

Favourites:
ADD

Three new flavonoid glycosides from Urena lobata
pp. 907-914(8)
Authors: Jia, Lu; A, You-Mei; Jing, Lin-Lin; Zhou, Sheng-An; Kong, De-Yun

Favourites:
ADD

Brachystemols A–C, three new furan derivatives from Brachystemma calycinum
pp. 915-919(5)
Authors: Zhao, Jun; Zeng, Lin-Hong; Li, Xi; Dong, Xiao-Ping; Yan, Yong-Ming; Cheng, Yong-Xian

Favourites:
ADD

Sesquiterpenoids and other constituents from the flower buds of Tussilago farfara
pp. 920-929(10)
Authors: Liu, Lei-Lei; Yang, Jun-Li; Shi, Yan-Ping

Favourites:
ADD

Two new furan derivatives from bee-collected rape pollen
pp. 930-933(4)
Authors: Guo, Juan-Li; Yang, Ya-Nan; He, Jun; Zhang, Zhi-Wu; Zhang, Pei-Cheng

Favourites:
ADD

Diterpenoids from the freshwater green algae Rhizoclonium hieroglyphicum with antibacterial activity
pp. 934-941(8)
Authors: Perez Gutierrez, Rosa Martha; Garcia Baez, Efren

Favourites:
ADD

Glycyrrhetinic acid extracted from Glycyrrhiza uralensis Fisch. induces the expression of Toll-like receptor 4 in Ana-1 murine macrophages
pp. 942-950(9)
Authors: Peng, Li-Na; Li, Li; Qiu, Ya-Feng; Miao, Jian-Hua; Gao, Xiao-Qi; Zhou, Ying; Shi, Zi-Xue; Xu, Yong-Li; Shao, Dong-Hua; Wei, Jian-Chao; Ma, Zhi-Yong

Favourites:
ADD

A novel degraded sesquiterpene from the fresh stem of Aquilaria sinensis
pp. 951-955(5)
Authors: Peng, Ke; Mei, Wen-Li; Zhao, You-Xing; Tan, Le-He; Wang, Qing-Huang; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

A new furanoxanthone from the stem bark of Calophyllum inophyllum
pp. 956-960(5)
Authors: Ee, Gwendoline Cheng Lian; Mah, Siau Hui; Rahmani, Mawardi; Taufiq-Yap, Yun Hin; Teh, Soek Sin; Lim, Yang Mooi

Favourites:
ADD

A new diterpene from the stems of Manihot esculenta
pp. 961-964(4)
Authors: Li, Shan-Shan; Hu, Li-Fei; Zhao, You-Xing; Zuo, Wen-Jian; Zeng, Yan-Bo; Li, Xiao-Na; Mei, Wen-Li; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

A new flavonol glucoside from the aerial parts of Sida glutinosa
pp. 965-971(7)
Authors: Das, Niranjan; Achari, Basudev; Harigaya, Yoshihiro; Dinda, Biswanath

Favourites:
ADD

A new carbazole alkaloid from the leaves of Malayan Murraya koenigii
pp. 972-975(4)
Authors: Sim, Kooi-Mow; Teh, Hui-Ming

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more