Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Taylor and Francis Ltd

Volume 10, Number 10, October 2008

Synthesis of (±) homoisoflavanone and corresponding homoisoflavane
pp. 909-913(5)
Authors: Zhang, Liang; Zhang, Wei-Ge; Kang, Jian; Bao, Kai; Dai, Yi; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

Canarosine: A new guanidine alkaloid from Canavalia rosea with inhibitory activity on dopamine D1 receptors
pp. 915-918(4)
Authors: Pattamadilok, Duangpen; Pengsuparp, Thitima; Phummiratch, Duangkamol; Ongpipattanakul, Boonsri; Meksuriyen, Duangdeun; Kawanishi, Kazuko; Kaneda, Norito; Suttisri, Rutt

Favourites:
ADD

Three new metabolites from Botrytis cinerea
pp. 919-924(6)
Authors: Wang, Tian-Shan; Zhou, Jin-Yan; Tan, Hong

Favourites:
ADD

Two new triterpenoid saponins from the flowers and buds of Lonicera japonica
pp. 925-929(5)
Authors: Lin, Li-Mei; Zhang, Xiao-Guang; Zhu, Jing-Jing; Gao, Hui-Min; Wang, Zhi-Min; Wang, Wei-Hao

Favourites:
ADD

A novel alkaloid from Huperzia crispate
pp. 931-932(2)
Authors: Pei, Gang; He, Gui-Xia; Du, Fang-Lu; Jiang, Dao-Song

Favourites:
ADD

Microbial transformation of alantolactone by Mucor polymorphosporus
pp. 933-937(5)
Authors: Xin, Xiu-Lan; Ma, Xiao-Chi; Liu, Ke-Xin; Han, Jian; Wang, Bao-Rong; Guo, De-An

Favourites:
ADD

Two new ent-labdane diterpenoid glycosides from the aerial parts of Andrographis paniculata
pp. 939-943(5)
Authors: Zhou, Kai-Lan; Chen, Li-Xia; Zhuang, Yu-Lei; Wang, Nai-Li; Yao, Xin-Sheng; Qiu, Feng

Favourites:
ADD

Four new biflavonoids from Selaginella uncinata and their anti-anoxic effect
pp. 945-952(8)
Authors: Zheng, Jun-Xia; Wang, Nai-Li; Liu, Hong-Wei; Chen, Hai-Feng; Li, Ming-Ming; Wu, Li-Ying; Fan, Ming; Yao, Xin-Sheng

Favourites:
ADD

A new di-O-prenylated isoflavone from Tephrosia tinctoria
pp. 953-955(3)
Authors: Khalivulla, Shaik Ibrahim; Reddy, Bandi Anil Kumar; Gunasekar, Duvvuru; Blond, Alain; Bodo, Bernard; Murthy, Madugula Marthanda; Rao, Tadikimalli Prabhakar

Favourites:
ADD

Synthesis, structure, and bioevaluation of 2,5-bis(arylmethenyl)cyclopentanones
pp. 957-965(9)
Authors: Liang, Guang; Yang, Shu-Lin; Shao, Li-Li; Zhao, Cheng-Guang; Xiao, Jian; Lv, Yan-Xia; Yang, Ju; Zhao, Yu; Li, Xiao-Kun

Favourites:
ADD

A new diterpenoid from the south China sea soft coral Lobophytum sp.
pp. 965-969(5)
Authors: Chen, Si-Han; Huang, Hui; Guo, Yue-Wei

Favourites:
ADD

Three new compounds from the roots of Saposhnikovia divaricata
pp. 971-976(6)
Authors: Kang, Jie; Zhou, Lei; Sun, Jing-Hao; Ye, Min; Han, Jian; Wang, Bao-Rong; Guo, De-An

Favourites:
ADD

Two novel thiophenes from Echinops grijissi Hance
pp. 977-981(5)
Authors: Zhang, Peng; Jin, Wen-Rong; Shi, Qiang; He, Hua; Ma, Zhong-Jun; Qu, Hai-Bin

Favourites:
ADD

Two new isoflavanones from Erythrina costaricensis
pp. 983-987(5)
Authors: Tanaka, Hitoshi; Hattori, Hisanori; Oh-Uchi, Tomoko; Sato, Masaru; Yamaguchi, Ryozo; Sako, Magoichi; Tateishi, Yoichi

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Cytotoxic prenylated xanthones from Calophyllum inophyllum
pp. 993-997(5)
Authors: Xiao, Qi; Zeng, Yan-Bo; Mei, Wen-Li; Zhao, You-Xing; Deng, Yuan-Yuan; Dai, Hao-Fu

Favourites:
ADD

Synthesis and enantiomeric resolution of (±)-pinocembrin
pp. 999-1002(4)
Authors: Yuan, Yue; Yang, Qing-Yun; Tong, Yuan-Feng; Chen, Feng; Qi, Yan; Duan, Ya-Bo; Wu, Song

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more