Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

The Official National Language and Language Attitudes of Three Ethnic Minority Groups in China

Buy Article:

$29.16 + tax (Refund Policy)

La oficiala lingvo kaj lingvaj sintenoj ĉe tri minoritataj grupoj en Cinio
Rezulte de lingvoplanado, duono de la cent milionoj da etnominoritatanoj (EMN) en Ĉinio parolas iun version de Putonghua (PTH) kiel sian unuan aŭ duan lingvon. La nuna studo, utiligante sintenan/motivan enketaron kaj "pare maskitan" procedon, ekzamenis la taskojn fare de anoj de kazaka, ujgura kaj jia minoritatoj pri PTH kaj EMN-aj lingvoj, kaj dekdu varieblojn pri lernado kaj uzado de PTH. Analizoj de la rezultoj pere de unudirekta "ANOVA" kaj parspecimena testo t montras, ke a) integra orientigo kaj impreso de pekina-noj estas la plej bonaj manieroj antaŭdiri la instrumentan orientigon, intense-con kaj deziron de EMN pri la lernado kaj utiligo de PTH; b) la longeco de la lernperiodo de PTH sola suficas por determini kiom komforte EMN sentas en sia utiligo de PTH; c) niveloj de kontakto kun la hana minoritato para-lelas iliajn pritaksojn de PTH kaj de EMN-lingvoj; kaj c) bona impreso de pekinanoj korelaciigas kun pli altaj taksoj de PTH. La eltrovoj de la studo donas al la farantoj de lingvopolitiko kaj al esplorantoj tra la tuta mondo utilajn perspektivojn pri la rilato inter lingvaj sintenoj kaj etnaj rilatoj.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1999

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more